Правила программы лояльности

Дані Правила (надалі – «Правила» або «Офіційні правила» або «Правила програми лояльності») визначають мету, місце (територію), тривалість, умови і порядок участі в акції  «Ціни для подруг» - надалі «Акція» або «Програма лояльності», яка проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій зони АТО та республіки Крим,  для всіх товарів та послуг, придбаних в мережі магазинів під знаком «MILAVITSA» та «BraBraBra», «Naturel» перелічених в п. 1.1. даних Правил.

Офіційною назвою програми лояльності є «Ціни для подруг».

Програма лояльності «Ціни для подруг»,  проводиться  в період з 01.05.2017 по 30 квітня 2019 року (надалі «Строк проведення програми лояльності») з метою збільшення обсягів реалізації та популяризації продукції ТМ «Milavitsa» та ТМ  «Silenza», ТМ «Lauma» серед необмеженого кола осіб.

 1. 1.         Терміни та визначення, використані в цих Правилах, мають такі значення: 

1.1.    Замовники (магазини «MILAVITSA», «BraBraBra», «Naturel»  - повний перелік на сайті www.milavitsa.com.ua, в розділі «Магазини учасники програми лояльності «Ціни для подруг» http://milavitsa.com.ua/club/rules-1-1/

1.2.    Організатор - ФОП Волощук К.О.

1.3.    «Ціни для подруг» - акційна програма лояльності - (надалі – «Програма») це система знижок, яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість одержувати й використовувати додаткові вигоди при купівлі товарів ТМ визначених цими Правилами – пропонованими Замовниками на умовах цих правил до продажу необмеженому колу осіб у Місцях проведення Програми.

1.4.    «Учасник Програми» / «Учасник» – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», надала свою згоду на участь у «Програмі», має повну діє – та правоздатність.

1.5.    «Правила програми лояльності» / «Правила» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учаснику шляхом розміщення на офіційному сайті «Milavitsa» за посиланням www.milavitsa.com.ua, www.brabrabra.ua та які визначають обсяг прав і обов'язків «Організатора», «Замовників» та «Учасника Програми» при участі в цій «Программі».

1.6.    «Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми за інтернет посиланням www.milavitsa.com.ua, та телефон «гарячої лінії» +38 (050) 447-07-77.

1.7.    Подарунковий сертифікат «На придбання товару» - подарунковий сертифікат, який передбачає можливість та право власника такого сертифікату на придбання будь якого товару в мережі магазинів визначених на веб ресурсі за посиланням   www.milavitsa.com.ua у відповідності до номіналу такого сертифікату.

1.8.    Подарунковий сертифікат «На отримання знижки» - подарунковий сертифікат, який передбачає можливість та право власника такого сертифікату на отримання знижки (рівень знижки визначається сертифікатом) за умови придбання визначених в такому сертифікаті категорій товару в мережі магазинів визначених на веб ресурсі за посиланням   www.milavitsa.com.ua на визначену в такому сертифікаті мінімально необхідну суму.

1.8.1.         При придбанні покупцем групи товарів визначених цими Правилами з використанням подарункового сертифікату «На отримання знижки», покупцю разом з використанням знижки передбаченої таким сертифікатом надається право та можливість здійснення Реєстрації, ( у відповідності до Розділу 2 цих Правил) в Програмі  «Ціни для подруг», та надбання статусу Учасника Програми

1.9.    "Миттєва вигода" – додаткова опція (умова), що є особливою складовою Програми та забезпечує можливість придбання групи товарів визначених цими Правилами з отриманням миттєвої вигоди на умовах цих Правил. Придбання визначеної цими Правилами групи товарів на умовах "Миттєва вигода" надає покупцю право реєстрації в програмі згідно  розділу 2 цих Правил, та отримання статусу Учасника Програми.

1.9.1.    Умови покупки по "Миттєвій вигоді":

Придбання товарів визначених в п. 2.3.1. цих Правил, на суму не менш як визначено в п. 2.3.2. цих Правил, в кількості 2+1 або 3+1 відповідно одиниць такого товару одним чеком, де відповідно:.

ü  «2+1» - При придбанні трьох одиниць з переліку груп товарів визначених цими Правилами за одним чеком, на третій – відповідно який має найменшу вартість – Учасник отримує вигоду 50 % від його вартості;

ü  «3+1» - При придбанні чотирьох одиниць з переліку груп товарів визначених цими Правилами за одним чеком, четвертий – відповідно який має найменшу вартість – пропонується до продажу за акційною ціною 1 гривня;

Всі покупки, здійсненні за умовами додаткової опції "Миттєва вигода" зараховуються в Програмі, та гарантовано переводять Учасника на наступний рівень ( п. 5.5.2. – 5.5.4. цих Правил) з нарахуванням наступної за порядком знижки – передбаченої цими Правилами, - виключно за умови згоди покупця попередньо на реєстрацію в Програмі.

Рівні та/або розміри знижок в Програмі та додатковій опції «Миттєва вигода» за цими Правилами не сумуються, покупцем/Учасником має бути обрана та використана лише одна із пропонованих опцій цієї Акції, тобто - або за умовами Програми -  «Ціни для подруг», - або за умовами додаткової опції «Миттєва вигода».

 1. 2.         Реєстрація Учасника.

2.1.    Надавши та підтвердивши свої персональні дані, Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними «Правилами» участі в «Програмі» й зобов'язується їх виконувати.

2.2.    При реєстрації «Учасник» обов’язково має вказати: П.І.Б., повну дату народження, контактний телефон, альтернативні засоби зв’язку – що є необхідними для здійснення Реєстрації.

2.3.    Учасник має право та можливість Зареєструватися для участі у «Програмі» при купівлі будь якого товару, що пропонується до продажу в магазинах – повний перелік яких наведено в п. 1.1., в тому числі на умовах опції «Миттєва вигода», з врахуванням (в разі коли пред’явлено) сертифікату «на придбання товару» - п. 1.7. цих Правил, або з використанням (в разі коли пред’явлено) Сертифікату «На отримання знижки» передбаченого п. 1.8. цих Правил. Одночасне застосування Сертифікату «На отримання знижки» та застосування додаткової опції «Миттєва вигода» не допускається, при цьому мінімальна сума покупки згідно цих Правил має становити не менш, як 500 гривень і більше.

2.3.1.         Категорії товарів групи Fashion, з можливістю придбання також на умовах додаткової опції «Миттєва вигода»:

ü  Бюст;

ü  Труси;

ü  Купальники;

ü  Передпостільна білизна;

2.3.2.         Товари групи «Fashion» - визначені в п. 2.3.1. цих правил, що приймають участь в Програмі, та пропонуються до придбання в Місцях проведення Програми, мають на на «бірках» такого товару містити відмітку «Fashion»

 

2.3.3.    Мінімальна сума покупки згідно п. 2.3.1. цих Правил має становити не менш, як 500 гривень і більше з врахуванням (в разі коли пред’явлено) сертифікату «на придбання товару» - п. 1.7. цих Правил.

2.3.4.    Покупка товарів з використанням Сертифікату «На отримання знижки» передбаченого п. 1.8. цих Правил загалом в Програмі не зараховується.

2.4.    Кожен «Учасник» «Програми» може зареєструвати на своє ім’я лише один номер телефону.

2.5.    Якщо при реєстрації «Учасник» «Програми» зазначив недійсний номер телефону, або інші недостовірні дані, тоді «Організатор» «Програми» має право заблокувати його без повідомлення «Учасника».

2.6.     «Учасниками» не визнаються і не мають права брати участь у «Програмі»:

2.6.1.         працівники та представники Організатора, Замовника, та/або будь-яких інших компаній, які прямо чи опосередковано беруть участь в підготовці та проведенні Програми, в тому числі близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки зазначених осіб, рівно як і працівників вказаних юридичних осіб);

2.6.2.         іноземці та особи без громадянства;

2.6.3.         особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

2.6.4.         особи з обмеженою діє- та право - здатністю

 1. 3.         Припинення участі у «Програмі» «Ціни для подруг».

3.1.    «Організатор» «Програми» має право припинити участь у «Програмі» будь-якого її «Учасника» без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення номера телефону з загальної бази і скасування поточного рівня досягнутої вигоди, за умови, якщо «Учасник»:

3.1.1.    Порушує умови даних «Правил» й/або інші угоди між «Учасником» і «Виконавцем»;

3.1.2.    Надає «Організатору» «Програми» недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

3.1.3.    Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів у «Програмі» (факти «шахрайства/недобросовісних дій» визначаються одноособово «Організатором» та не підлягають оскарженню).

3.1.4.    Відкликання «Учасником» згоди на обробку персональних даних.

3.2.         У випадку втрати або зміни номеру телефону «Учаснику» необхідно звернутися до «Місця проведення Програми», повідомити втрачений номер телефону і прізвище, ім’я, по-батькові, повну дату народження для блокування старого номеру, та повідомити і підтвердити номер телефону для поновлення поточного рівня знижки.

3.3.         Новий номер телефону буде дійсним для використання у «Програмі» одразу після його підтвердження Учасником.

3.4.         Досягнутий рівень вигоди за попереднім номером телефону може бути поновлений одразу або у виключних випадках протягом 7 (семи) робочих днів з дати підтвердження номеру телефона.

3.5.         Номер телефону, щодо якого від Учасника надійшло повідомлення про його втрату блокується Організатором. Можливість подальшого використання раніш заблокованого за зверненням Учасника телефонного номеру, вирішується Організатором Програми, в разі звернення Учасника.

3.6.         У випадку, якщо номер телефону втрачено, та Учасник не може повідомити його номер та прізвище, ім’я, по батькові, повної дати народження власника номера, номер блокується Організатором без можливості поновлення, рівень поточної вигоди анулюється.

3.7.         Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення у довільній формі у «Місцях проведення Програми» щодо припинення участі, указавши у ньому номер телефону і прізвище, ім’я, по-батькові та повну дату народження. Після отримання Організатором такого повідомлення участь такого Учасника в Програмі припиняється, номер телефону вилучається з загальної бази і рівень поточної вигоди анулюється, персональні дані Учасника знищуються.

 1. 4.         Етапи нарахування знижок у «Програмі».

4.1.    У «Програмі» існують фіксовані розміри вигоди 20%, 30% і 40%, - які надають Учасникам право придбання окремої групи товару з вигодою від 20 до 40 %.

4.2.         Для зарахування покупки у Програмі мають бути виконані наступні умови:

4.2.1.    Покупка зараховується у разі купівлі групи товарів у відповідності до п. 2.3.1. та 2.3.2. цих Правил, з врахуванням (в разі коли пред’явлено) сертифікату «на придбання товару» - п. 1.7. цих Правил, та без можливості врахування сертифікату «на отримання знижки» - п. 1.8. цих Правил.

4.2.2.    Всі покупки, здійсненні за умовами додаткової опції «Миттєва вигода» зараховуються в Програмі, та гарантовано переводять Учасника на наступний рівень ( п. 5.5.2. – 5.5.4. цих Правил) з нарахуванням наступного за порядком рівня вигоди Учасника – передбаченої цими Правилами, - виключно за умови згоди покупця попередньо на реєстрацію в Програмі.

4.2.3.    Рівні та/або розміри пропонованої вигоди за цією Програмою та додатковій опції «Миттєва вигода» та/або знижки за сертифікатами «на отримання знижки», тощо, за цими Правилами не сумуються, покупцем/Учасником має бути обрана та використана лише одна із знижок.

4.2.4.    Остаточний перелік товарів групи фешн, що приймає участь в програмі лояльності можна дізнатись у «Місцях проведення Програми» та/або в мережі інтернет за посиланням www.milavitsa.com.ua

4.3.         Для зарахування покупки у «Програмі» «Учасник» зобов’язаний назвати свій номер телефону під час здійснення покупки. Будь-яка інша інформація (крім номеру телефону у форматі +38ххх-ххх-хх-хх) не може бути використана для підтвердження Учасника.

4.4.         У «Програмі» існують наступні рівні пропонованої вигоди:

4.4.1.    «Реєстрація» - перша покупка за правилами Програми, під час якої клієнт надає свої дані передбачені п. 2.2. цих Правил, а також згоду на участь у «Програмі» і  обробку персональних даних.

4.4.2.    «Перший рівень» - Учасник отримує право купівлі товару з вигодою 20%  від вартості обраного ним товару згідно з п. 4.2.1.,4.2.2. цих Правил  по спливу 30 календарних днів після Реєстрації згідно з п. 4.4.1. цих Правил, при цьому Поточний рівень вигоди зберігається за Учасником при умові дотримання цих Правил та діє до моменту нарахування наступного рівня вигоди, або до спливу останнього робочого дня дванадцятого місяця з дати Реєстрації такого Учасника в Програмі, - в залежності від того, що настане раніше.

4.4.3.    «Другий рівень» - Учасник отримує право купівлі товару з вигодою 30% від вартості обраного ним товару згідно з п. 4.2.1.,4.2.2. цих Правил  по спливу 30 календарних днів після здійснення Покупки товару на умовах вигоди пропонованої Першим рівнем, при цьому Поточний рівень вигоди зберігається за Учасником при умові дотримання цих Правил та діє до моменту нарахування наступного рівня вигоди, або до спливу останнього робочого дня дванадцятого місяця з дати Реєстрації такого Учасника в Програмі, - в залежності від того, що настане раніше.

4.4.4.    «Третій рівень» - Учасник отримує право  купівлі товару з вигодою 40% від вартості обраного ним товару згідно з п. 4.2.1.,4.2.2. цих Правил  по спливу 30 календарних днів після здійснення Покупки товару на умовах вигоди пропонованої Другим рівнем, при цьому Поточний рівень вигоди зберігається за Учасником при умові дотримання цих Правил та діє до закінчення дванадцятимісячного строку з дати Реєстрації в Програмі). Всі покупки після досягнення Учасником вигоди Третього рівня  можуть проводитись без дотримання паузи в 30 днів, до закінчення дванадцятимісячного строку з дати Реєстрації в Програмі.

 

 1. 5.         Поєднання вигоди Першого, Другого Третього рівнів ( п.п. 5.5.2.,5.5.3.,5.5.4. цих Правил) з іншими рекламними акціями, програмами і промо-активностями Організатора.

5.1.    В рамках проведення спеціальних пропозицій і акцій, Організатор має право додатково обмежувати використання «Програми» у будь-яких з перелічених в п. 1.1. цих Правил магазинів, шляхом внесення змін в діючі Правила розміщені на веб ресурсі за посиланням   www.milavitsa.com.ua, та в перелік магазинів що приймають участь в Программі – розміщені на веб ресурсі за посиланням   www.milavitsa.com.ua в розділі «Магазини учасники програми лояльності «Ціни для подруг», без додаткового повідомлення «Учасника» про такі обмеження.

5.2.    За будь яких умов, поєднання вигоди за умовами цієї Програми з іншими акціями, програмами, промо-активностями не допускається. Під час проведення короткотермінових та/або сезонних акцій, промоактивностей, зокрема – не виключно таких як «Хелоуін», «День білизни», «Чорна п’ятниця», інших короткотермінових - сезонних програм, дія цієї Програми призупиняється на час проведення вказаних короткотермінових та/або сезонни х акцій/промоактивностей та/або програм.

5.3.    У випадку відсутності Інтернет-зв’язку (або будь яких інших технічних проблем на касі в «Місцях проведення Програми») під час здійснення покупки в рамках Програми, Учасник отримує касовий чек, який є підтвердженням такої покупки в рамках Програми. За таких умов Учасник має право звернутися до представника Організатора з оригіналом такого касового чеку з метою перевірки і зарахування його покупки відповідно до цих Правил Програми».

5.4.    У випадку не звернення Учасника згідно п. 6.2. цих Правил до Організатора щодо зарахування його покупки в рамках цих Правил Програми, Організатор не несе жодної відповідальності щодо не зарахування такої покупки під час відсутності Інтернет-зв’язку (або будь яких інших технічних проблем на касі в «Місцях проведення Програми»)

5.5.    У випадку здійснення реалізації товарів без застосування реєстраторів розрахункових операцій/касових апаратів (у випадку відсутності електроенергії та інших збоїв у роботі касового обладнання) зарахування покупок у Програмі не здійснюється.

 1. 6.         Строк дії «Програми».

6.1.    Якщо Учасник протягом 12 календарних місяців за григоріанським календарем з дати Реєстрації в Програмі не зробить жодної покупки на Першому рівні або на Другому рівні або на Третьому рівні (в залежності яка подія настане першою) – Реєстрація анулюється, відповідний рівень нарахованої вигоди скасовується. Для отримання можливості подальшої участі у Програмі, необхідно повторно зробити покупку й здійснити Реєстрацію.

6.2.    Якщо Учасник протягом 12 календарних місяців з дати Реєстрації досяг у відповідності до цих Правил вигоди Першого рівня або Другого рівня або Третього рівня, такий Учасник має можливість та право скористатись максимальним розміром досягнутої вигоди, до спливу останнього робочого дня дванадцятого місяці з дати Реєстрації такого Учасника в Програмі.

 

На наступні 12 місяців, участі в Програмі, кожному Учаснику, що не припинив своєї участі в цій Програмі надається початковий рівень вигоди в залежності від досягнутого згідно  п.п.4.4.2. – 4.4.4. Правил Рівня вигоди таким Учасником за попередні 12 місяців, відповідно:

на наступні 12 місяців Учаснику надається початкова знижка:

-          Для Учасників, що досягли за попередні 12 місяців Першого рівня вигоди, - на наступні 12 місяців надається початкова вигода на рівні – 0%;

-          Для Учасників, що досягли за попередні 12 місяців Другого рівня вигоди, - на наступні 12 місяців надається початкова вигода на рівні – 10%;

-          Для Учасників, що досягли за попередні 12 місяців Третього рівня вигоди, - на наступні 12 місяців надається початкова вигода на рівні – 20%;

6.3.    Строк дії наданої вигоди будь якого рівня може бути припинений й припиняється достроково у разі закінчення періоду проведення Програми.

 

 1. 7.         Використання «Програми».

7.1.    Рівень отриманої/наданої вигоди не є платіжним засобом, не має готівкового вираження, не дає права на одержання її у грошовому еквіваленті та не підлягає поверненню.

7.2.    Рівень вигоди, що надається Учаснику і права, що надані йому в рамках Програми, не можуть бути продані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами.

7.3.    Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання номеру телефону Учасника, якщо він стане відомий будь-яким третім особам не з вини Організатора.

7.4.    Виконавець залишає за собою право зменшувати рівень вигодиУчаснику, виключно у тому випадку і у тій кількості, яка була зарахована помилково.

 

 1. 8.       Інформаційна підтримка «Учасника».

8.1.    Беручи участь у Програмі, Учасник дає безумовну згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, які він надав Організатору, новин та інших інформаційних та рекламно маркетингових повідомлень від Організатора.

8.2.    Учасник може дізнатися про перелік «Місць проведення Програми» та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми, та/або на Сайті Програми.

8.3.    Учасник має можливість перевірити рівень і дату надання чергового рівня вигоди і термін її дії, зателефонувавши на номер лінії Інформаційного центру й назвавши свій номер телефону.

8.4.    Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними контактної та/або особистої інформації.

 

 1. 9.       Згода на обробку персональних даних.

9.1.    Учасник шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Організатору на обробку своїх персональних даних у Базі даних Організатора «Учасники Програм Лояльності» добровільно наданих при Реєстрації,

9.2.    Реєструючись в якості Учасника в Програмі Учасники надають добровільно згоду на обробку їх персональних даних Організатору, включаючи здійснення дій, або сукупності дій, які пов’язані із збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, розміщенням на матеріальних носіях, використання та розповсюдження, реалізацією та трансграничній передачі (переміщенні), знеособленням, знищенням, наданих Учасниками персональних даних в цілях пов’язаних із здійсненням Організатором його господарської та або комерційної діяльності, в тому числі але не виключно в маркетингових, рекламних цілях, пов’язаних з дистанційною торгівлею, роздрібною торгівлею, електронною комерцією, для провадження акцій, розіграшів, запровадження та здійснення програм лояльності, з метою підвищення якості надаваних послуг, в зв’язку із здійснення рекламної та маркетингової діяльності (включаючи, але не обмежуючись, такі дії, як направлення інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур’єрської або поштової розсилки, направлення смс або голосових повідомлень, тощо надання Учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції у рамках Програми, покращення якості послуг та товарів, що пропонуються, а також з метою реалізації Програми, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та/або інших аналогічних цілях, забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів.

9.3.    До складу персональних даних, що збираються та будуть оброблятись Організатором та необхідні для здійснення Реєстрації за цими Правилами Програмии відносяться персональні дані визначені цими Правилами.

9.4.    Володілець персональних даних Волощук Катерина Олегівна.     

9.5.    База даних – «Програми» (надалі – «База») є власністю Організатора.

9.6.    Цим Учасник повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», «Учасник», як Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Доступ до персональних даних Учасника надається третім особам у порядку, передбаченому законодавством, та  внутрішніми документами Виконавця, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки персональних даних, зазначеної в цих Правилах.

9.7.    Строк дії Згоди

9.7.1.     Згода, надана Учасником на визначених вище умовах діє протягом невизначеного строку, та який є не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної даним розділом Правил.

9.8.    Інші умови

9.8.1.     Організатор рекомендує Учасникам у випадку зміни персональних даних Учасника вчасно вносити відповідні зміни за телефоном Інформаційного центру Виконавця. Зміни можуть бути внесенні за умови зазначення «Учасником» номеру телефону та інших даних які підтверджують особу.

 1. 10.    Додаткові умови

10.1.      Організатор гарантує, що під час обробки персональних даних Учасника буде дотримано всіх норм чинного законодавства України.

10.2.      Беручи участь в Програмі, кожен Учасник надає однозначну згоду на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження території і строків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами.

10.3.      Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

10.4.      Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Про зміну Правил Програми Організатор повідомляє Учасників Програми шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті та/або у Місцях проведення Програми.

10.5.      Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми та/або у Місцях проведення Програми та/або направлене Учасникові на зазначену в Анкеті адресу електронної пошти. При цьому Організатор не зобов’язується повідомляти про зміни шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Учасника.

10.6.      Організатор залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про призначення додаткових спеціальних пропозицій для Учасників у Програмі.

10.7.      У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступ до Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатор обставини.

 1. Контактні дані Організатора:

11.1.      Телефон «гарячої лінії»: 050-447-07-77

11.2.      E-mail: info@milavitsa.com.ua